בקמת מתקן תיקשורת סלולארי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 253/ 08/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקמת מתקן תיקשורת סלולארי
מספר: 253/ 08/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הקמת מתקן סלולארי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרכברי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18368חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר16/12/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200805314/12/2008