בקשב לתוספת בק.ק. ושינויים פנימיים- הריסת קירות, מחיצות ותספת גדר ופרגולה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5551

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשב לתוספת בק.ק. ושינויים פנימיים- הריסת קירות, מחיצות ותספת גדר ופרגולה
מספר: תא/ 05/ 5551
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשב לתוספת בק.ק. ושינויים פנימיים- הריסת קירות, מחיצות ותספת גדר ופרגולה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולבנדובסקי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6986חלק239
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200601520/02/2006