בקשה הלארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197 (ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה הלארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197 (ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 27
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים