בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 17

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 17
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 1112/ געבר הירקון רובע ה', קטעים VI ו-Vפיצויים