בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 18

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 18
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7229חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2272הקלה ושינוי בחלוקת אחוזי בניה בבקעה רח' הלוי.פיצויים