בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 19
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6801חלק5
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 152/ 2טבלת איזוןפיצויים