בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 20
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6626חלק25
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 446תוכנית נווה גןפיצויים
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בבקשה01/01/1901