בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה הלארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 22
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6213חלק1406
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ 2500קביעת יעודי הקרקע לשצ"פ מגרשים מיוחדים חזית מסחריתולשימושים מסחריים.פיצויים