בקשה לאישור בניה להמקת שער חשמלי בכניסה למושב בת שלמה.

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 08/ 033/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לאישור בניה להמקת שער חשמלי בכניסה למושב בת שלמה.
מספר: 08/ 033/ 3
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהחוף הכרמלחוף הכרמלבת שלמהבת שלמה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11799חלק48
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר22/05/2008
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת ערר לתכנון ובניה, פיצויים והיטלי השבחה מחוזית - מחוז חיפה200802515/05/2008