בקשה לאישור הסכם בין עיריית חולון לבין קרן ידע לאקדמיים במדעי החברה והרוח

נושא 29/ 34/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: בקשה לאישור הסכם בין עיריית חולון לבין קרן ידע לאקדמיים במדעי החברה והרוח
מספר: 29/ 34/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הסכם בין עיריית חולון לבית קרן ידע לאקדמאים במדעי החברה והרוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולוןרמז
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6043חלק1041
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב73310/09/2007