בקשה לאישור הפקעה עפ"י תב"ע 7481/ ב

בקשה ועדה מקומית הפ/ 7481/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: בקשה לאישור הפקעה עפ"י תב"ע 7481/ ב
מספר: הפ/ 7481/ ב
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפקעת דרכים ברח' חנה עפ"י תב"ע 7481/ ב

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםחנה
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - הועדה המחוזית לתכנון לבניה מחוז ירושלים200901515/09/2009