בקשה לאישור הפקעה

בקשה ועדה מקומית 3641/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: בקשה לאישור הפקעה
מספר: 3641/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור הוועדה המחוזית להפקיע חלק מחלקה 165 בגוש 6955 (44 מ"ר) לצורך הרחבת רח' לוי יצחק 25 פינת רח' חת"ם סופר 4.
ההפקעה עפ"י תב"ע 887.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפולוי יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6955חלק165
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5930/10/2007