בקשה לאישור חוזה חכירה עיריית חולון - הסוכנות היהודית

נושא 39/ 34/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: בקשה לאישור חוזה חכירה עיריית חולון - הסוכנות היהודית
מספר: 39/ 34/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חוזה חכירה גוש 7126 חלקה 175 עיריית חולון - הסוכנות היהודית לא"י

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7126חלק175
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76620/09/2010