בקשה לאישור חוזה חכירה עירית חולון - יונייטד ישראל

נושא 38/ 34/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: בקשה לאישור חוזה חכירה עירית חולון - יונייטד ישראל
מספר: 38/ 34/ 52
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור חוזה חכירה גוש 7126 חלקה 114 עיריית חולון united israel appeal inc

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7126חלק114
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76620/09/2010