בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה

בקשה ועדה מקומית 1/ 10342

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור תשריט חלוקה
שם: בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה
מספר: 1/ 10342
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור ללא תשריט חלוקה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםכעביה טבאש-חג'אג'כעביה טבאש-חג'אג'
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10342חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6874שנוי לתכנית המתאר ג / 2755 - כעביה טבאשהיתר בניה