בקשה לאישור מצב קיים ושיחזור רצפת מרפסת שנהרסה ע"י העיריה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 05/ 5616

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לאישור מצב קיים ושיחזור רצפת מרפסת שנהרסה ע"י העיריה
מספר: תא/ 05/ 5616
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור מצב קיים ושיחזור רצפת מרפסת שנהרסה ע"י העיריה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוארלוזורוב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6216חלק46
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/09/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200605727/07/2006