בקשה לאישור שר הפנים - מבנה שלישי לשימור במתחם נחושתן

נושא 452/ 26/ 3/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: בקשה לאישור שר הפנים - מבנה שלישי לשימור במתחם נחושתן
מספר: 452/ 26/ 3/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור שר הפנים - מבנה השלישי לשימור במתחם נחושתן

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפואילת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7012חלק23
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב76620/09/2010