בקשה לאישור תקן חניה

בקשה ועדה מקומית 3530/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לאישור תקן חניה
מספר: 3530/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאישור תקן חניה ברח' שטראוס 3 גוש 6933 חלקה 127 ת"א

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושטראוס
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6933חלק127
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3513/07/2003