בקשה לאשור הפקעה רח' שלום עליכם 40 גוש 6906 חל'67

בקשה ועדה מקומית 3638/ 87/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: הפקעה (ס. 189)
שם: בקשה לאשור הפקעה רח' שלום עליכם 40 גוש 6906 חל'67
מספר: 3638/ 87/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאשור הפקעה לפינ סעיף 189

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפושלום עליכם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6906חלק40
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'5930/10/2007