בקשה לאשור הצבת שלוט בכביש גהה,התקנת שלטים לכביש 4.

ישות כללית שלט/ פת/ ש/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: היתר להתקנת שלט
שם: בקשה לאשור הצבת שלוט בכביש גהה,התקנת שלטים לכביש 4.
מספר: שלט/ פת/ ש/ 13
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאשור הצבת שילוט בכביש גהה, התקנת שלטים בכביש 4.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזפתח תקוהפתח תקוהפתח תקוה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6194חלק224
6641חלק27, 80
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה לשילוט-ע"פ סעיף 4(ד)200700221/11/2007