בקשה לאשור חוזה לפי סעיף 195 (1) לחוק

נושא 320/ 34/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: נושא כללי
שם: בקשה לאשור חוזה לפי סעיף 195 (1) לחוק
מספר: 320/ 34/ 50
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לאשור חוזה בין עיריית תל אביב-יפו לבין עמותת יחד שבטי ישראל תל ברוך צפון

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב75730/11/2009