בקשה לבניית בית כנסת ומרתף

בקשה ועדה מקומית 520/ 85/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: בקשה לאשור היתר בניה
שם: בקשה לבניית בית כנסת ומרתף
מספר: 520/ 85/ 7
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית מתוקנת לבית כנסת:
1. מרתף בשטח של 68.78 מ"ר לאחסנה.
2. קומה מפולשת בשטח של 88.78 מ"ר עבור חדרי שירות.
3. קומה א' בשטח של 224.06 מ"ר עבור אולם בית כנסת.
4. עזרת נשים בשטח של 148.54 מ"ר.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבבני ברקבני ברקבני ברק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6192חלק479
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה ב' להתנגדויות82802/02/2004
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת משנה א'3513/07/2003