בקשה לבניית בית מגורים בן 6 יח"ד .+ מרתף+ גג+אי מתן החלטה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 06/ 5015

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לבניית בית מגורים בן 6 יח"ד .+ מרתף+ גג+אי מתן החלטה
מספר: תא/ 06/ 5015
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לבניית בית מגורים בן 6 יח"ד .+ מרתף+ גג+אי מתן החלטה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6970חלק67
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר04/12/2008