בקשה לבניית מחסן בקו 0 אחורי וצידי ובריכת שחייה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים שמ/ 10/ 6091

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לבניית מחסן בקו 0 אחורי וצידי ובריכת שחייה
מספר: שמ/ 10/ 6091
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לבניית מחסן בקו 0 אחורי וצידי ובריכת שחייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעוןדבירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100275חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר01/12/2010
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום201001401/12/2010