בקשה לגידור אתרכולל כניסה והצבת מבנה יביל

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 127/ 10/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לגידור אתרכולל כניסה והצבת מבנה יביל
מספר: 127/ 10/ 2
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לגידור אתר כולל כניסה והצבת מבנה יביל

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשרבצת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18290חלק20
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון201003919/07/2010