בקשה לגידור שטח לשימוש כמשתלה

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים מי/ 04/ 128/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לגידור שטח לשימוש כמשתלה
מספר: מי/ 04/ 128/ 1
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לגידור שטח לשימוש כמשתלה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםמטה יהודהמטה יהודהמסלת ציוןמסילת ציון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30487חלק87
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר06/07/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - ועדת ערר מחוזית - מחוז ירושלים200403306/07/2004