בקשה לדיון לאחר הצגת התכנית בפני הועדה לחלופות לבינוי

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים תא/ 04/ 51152

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לדיון לאחר הצגת התכנית בפני הועדה לחלופות לבינוי
מספר: תא/ 04/ 51152
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
בקשה לדיון לאחר הצגת התכנית בפני הועדה לחלופות לבינוי

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפוכהן הרמן
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
תל-אביבועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב - ועדת ערר מחוזית - מחוז תל אביב200405926/07/2004