בקשה לדיר לגידול צאן + סככה חקלאית + מחסן לאיחסון כלים חקלאיים

ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים 031/ 04/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: ערר בהקשר להיתר בניה ולהפסקת שימוש חורג
שם: בקשה לדיר לגידול צאן + סככה חקלאית + מחסן לאיחסון כלים חקלאיים
מספר: 031/ 04/ 2
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןשפלת הגלילכאבולכאבולכאבול
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19613חלק61-62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בערר11/05/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת ערר מחוזית - מחוז צפון200401216/03/2004