בקשה להאככת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197(ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 36

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להאככת מועד להגשת תביעה לפיצויים לפי ס. 197(ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 36
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון