בקשה להארכת מועד ךהגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת. 2447/ג

ישות כללית 05/ המ/ 69

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד ךהגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב) ת. 2447/ג
מספר: 05/ המ/ 69
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30078חלק16-17, 20-23, 26-178
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2447/ גמתחם שנלר - שכ' גאולהפיצויים