בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) לחוק

ישות כללית 03/ המ/ 37

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197 (ב) לחוק
מספר: 03/ המ/ 37
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6150חלק411
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2753שכונת תל ארזהפיצויים