בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) לחוק

ישות כללית 05/ המ/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ס. 197(ב) לחוק
מספר: 05/ המ/ 33
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7173חלק19
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 330/ בשינוי יעוד שטח ממרכז עסקים לבנין מגורים.פיצויים