בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ע"פ ס. 197 (ב)

ישות כללית 05/ המ/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים ע"פ ס. 197 (ב)
מספר: 05/ המ/ 23
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6414חלק1-5, 7-14, 16-21, 23-27, 29-31, 33-35, 38-40
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 446תוכנית נווה גןפיצויים