בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב)ת. רש/446

ישות כללית 05/ המ/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים לפי ס. 197(ב)ת. רש/446
מספר: 05/ המ/ 47
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפותל אביב-יפו
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתרש/ 446תוכנית נווה גןפיצויים