בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים סץ 197(ב) לחוק ת. ד/ח/ 237/ב/בי/352/א

ישות כללית 05/ המ/ 50

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים סץ 197(ב) לחוק ת. ד/ח/ 237/ב/בי/352/א
מספר: 05/ המ/ 50
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7126חלק23