בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית תא/ במ/ 44/ 3285

ישות כללית 03/ המ/ 21

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) תכנית תא/ במ/ 44/ 3285
מספר: 03/ המ/ 21
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6917חלק180
7451חלק15
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתא/ במ/ 44/ 2385"לב תל אביב אזור ג'"פיצויים