בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 8143 צפת

ישות כללית 03/ המ/ 27

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 8143 צפת
מספר: 03/ המ/ 27
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןצפתצפתצפת
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
13085חלק11-12
13605חלק3, 8-9, 11-12, 16, 22
13612חלק4
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8143כביש עוקף מס' 877, צפתפיצויים