בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. זמ/ 260

ישות כללית 05/ המ/ 70

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. זמ/ 260
מספר: 05/ המ/ 70
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהמזכרת בתיהמזכרת בתיה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3916חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתזמ/ 260תכנון מחדשפיצויים