בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. תמא/31/א/6

ישות כללית 05/ המ/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת. תמא/31/א/6
מספר: 05/ המ/ 60
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזזמורהגדרה
מרכזשורקותנחל שורק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3874חלק13-14
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 31/ א/ 6תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 6 - דרך מס' 6 מכנות ועד נתיבהפיצויים