בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.3457/א

ישות כללית 05/ המ/ 51

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס. 197(ב) ת.3457/א
מספר: 05/ המ/ 51
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30609חלק85, 96
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבמ/ 3457/ אשכונת בית חנינא-דרום - קביעת יעודי הקרקע וקביעת הוראות הבניה בהם.פיצויים