בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) ת. 352/ א

ישות כללית 05/ המ/ 48

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. לפיצויים ס.197(ב) ת. 352/ א
מספר: 05/ המ/ 48
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבתל אביב-יפותל אביב-יפו
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7128חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 237/ א/ בי/ 352כביש מהיר לאשדוד בתחומי חולון ובת ים.פיצויים