בקשה להארכת מועד להגשת ת. פיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 4748

ישות כללית 03/ המ/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד להגשת ת. פיצויים ס. 197(ב) ת. ג/ 4748
מספר: 03/ המ/ 28
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיכפר תבורכפר תבור
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17037חלק149
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 4748שינוי למתאר כפר תבורפיצויים