בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תב"ע ח/ 490

ישות כללית 10/ המ/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תב"ע ח/ 490
מספר: 10/ המ/ 6
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית אשר קבעה בחלקה נגישות תחבורתית לעיר חולון, בין שד' ירושלים לכביש מס' 4. מו"מ אשר התנהל ע"י עו"ד ומע"צ בעניין פיצויים לא התממש עקב טעויות של העו"ד.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
תל-אביבחולוןחולוןחולון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6739חלק38
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתח/ 490גשר מעל כביש 4פיצויים