בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית ג/ 7346

ישות כללית 10/ המ/ 14

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית ג/ 7346
מספר: 10/ המ/ 14
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
רישום בעלות על קרקע שהיה מלווה בהליכים משפטיים רבים גרם לבעלים לא להגיש תביעת פיצויים בזמן.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלבלפוריה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
16735חלק35, 41
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 7346עוקף עפולהפיצויים