בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית מח/ 145 ב'

ישות כללית 10/ המ/ 9

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לפי סעיף 197, תכנית מח/ 145 ב'
מספר: 10/ המ/ 9
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
נכס שהועבר בירושה לאחר שהנפטרת הייתה במצב שלא אפשרה לה לדעת על אישור התכנית. זמן רב לקח עד שהנכס עבר לידי היורשים ועד שידעו כלל על הנכס.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3798חלק78
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 145/ ביעוד שטחים לסלילת דרך 411 כדרך אזורית דו מסלולית,פיצויים