בקשה להארכת מועד לפי ס. 197 (ב) תכנית 4321

ישות כללית 01/ המ/ 22

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לפי ס. 197 (ב) תכנית 4321
מספר: 01/ המ/ 22
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושלים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30542חלק108
30550חלק69-71
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית4321קביעת בינוי ופיתוח שכונת גילה .פיצויים