בקשה להארכת מועד לפי 197, תב"ע בר/ 256/ 8

ישות כללית 10/ המ/ 11

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לפי 197, תב"ע בר/ 256/ 8
מספר: 10/ המ/ 11
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
עקב א בהירות ייעודי המקרקעין מהתכנית לא ניתן היה לקיים הערכת שמאי ולהגיש תביעת פיצויים לפי סעיף 197.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקיד בנימין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4303חלק34, 50
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתבר/ 256/ 8יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה.פיצויים