בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים ג/5942, ג/ 8588

ישות כללית 10/ המ/ 23

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים ג/5942, ג/ 8588
מספר: 10/ המ/ 23
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
2 תכניות שמפקיעות חלקי חלקה לטובת סלילת כביש

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17393חלק64
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאפיצויים
תוכניתג/ 5942תכנית מתאר כפר כנאפיצויים