בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תמ"א/11/3/ב

ישות כללית 10/ המ/ 32

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תמ"א/11/3/ב
מספר: 10/ המ/ 32
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תמ"א לדרכים אשר קובעת תוואי כביש בחלקות המבקשים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןגבעות אלוניםאעבליןאעבלין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12196חלק9-54
12197חלק9-54
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3/ 11/ בתכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 11ב - מחוז הצפוןפיצויים