בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תמא/ 10/ג/3

ישות כללית 10/ המ/ 43

זיהוי ומאפיינים
סוג: הארכת מועד להגשת תביעה לפיצויים
שם: בקשה להארכת מועד לתביעת פיצויים לפי ס' 197 לחוק, תמא/ 10/ג/3
מספר: 10/ המ/ 43
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנית הקבעה הצבת תשתית עמודי חשמל וחיבור קו מתח עליון בסמיכות לבית המבקש, ירידת ערך הקרקע נבע ממניעת יכולת לניצול הקרקע הן פיזית הן בשל חשש מנזקי קרינה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10380חלק22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 10/ ג/ 3תמא חלקית לתחנות כח ורשת חשמל-תחמ"ג זבולון ומעבר קווי חשמל ראשיים חגית-זבולוןפיצויים